Amtsgericht Köln https://openjur.de/nw/ag_koln-rspr.html Neuste Rechtsprechung des Amtsgericht Kölnauf openJur AG Köln, Urteil vom 05.02.2019 - 215 C 70/18 https://openjur.de/u/2293509.html https://openjur.de/u/2293509.html AG Köln, Urteil vom 14.09.2020 - 133 C 213/20 https://openjur.de/u/2293497.html https://openjur.de/u/2293497.html Rücktritt, Reisevertrag, Corona, Anforderungen an Prognoseentscheidung AG Köln, Urteil vom 28.01.2020 - 204 C 247/18 https://openjur.de/u/2270067.html https://openjur.de/u/2270067.html AG Köln, Urteil vom 14.12.2018 - 124 C 146/18 https://openjur.de/u/2270020.html https://openjur.de/u/2270020.html AG Köln, Urteil vom 07.07.2020 - 227 C 6/17 https://openjur.de/u/2269050.html https://openjur.de/u/2269050.html AG Köln, Beschluss vom 16.06.2020 - 73 IN 298/17 https://openjur.de/u/2248219.html https://openjur.de/u/2248219.html AG Köln, Urteil vom 17.12.2019 - 268 C 153/19 https://openjur.de/u/2247329.html https://openjur.de/u/2247329.html AG Köln, Urteil vom 23.06.2020 - 210 C 224/17 https://openjur.de/u/2242357.html https://openjur.de/u/2242357.html AG Köln, Urteil vom 22.06.2020 - 112 C 621/19 https://openjur.de/u/2242322.html https://openjur.de/u/2242322.html Anspruch auf mehrfache Ausgleichsleistungen nach Umbuchung Doppelte Entschädigung AG Köln, Urteil vom 08.06.2020 - 148 C 400/19 https://openjur.de/u/2240907.html https://openjur.de/u/2240907.html