Sozialgericht Kassel https://openjur.de/he/sg_kassel-rspr.html Neuste Rechtsprechung des Sozialgericht Kasselauf openJur SG Kassel, Urteil vom 03.06.2019 - S 3 AL 54/19 https://openjur.de/u/2338637.html https://openjur.de/u/2338637.html SG Kassel, Urteil vom 12.07.2018 - S 10 AS 634/16 https://openjur.de/u/2335620.html https://openjur.de/u/2335620.html SG Kassel, Urteil vom 18.02.2021 - S 8 KR 180/18 https://openjur.de/u/2335617.html https://openjur.de/u/2335617.html SG Kassel, Gerichtsbescheid vom 05.11.2018 - S 12 KR 546/17 https://openjur.de/u/2333823.html https://openjur.de/u/2333823.html SG Kassel, Gerichtsbescheid vom 27.11.2019 - S 7 AS 473/18 https://openjur.de/u/2333817.html https://openjur.de/u/2333817.html SG Kassel, Urteil vom 13.06.2013 - S 11 R 83/11 https://openjur.de/u/2330242.html https://openjur.de/u/2330242.html SG Kassel, Gerichtsbescheid vom 05.11.2003 - S 11 AL 1771/02 https://openjur.de/u/2330241.html https://openjur.de/u/2330241.html SG Kassel, Urteil vom 08.08.2017 - S 2 AS 498/15 https://openjur.de/u/2317070.html https://openjur.de/u/2317070.html SG Kassel, Urteil vom 20.08.2020 - S 11 KG 1/20 https://openjur.de/u/2315959.html https://openjur.de/u/2315959.html SG Kassel, Urteil vom 18.04.2018 - S 12 SO 53/17 https://openjur.de/u/2312314.html https://openjur.de/u/2312314.html